ماژول مدیا پمپ

فایل های صدا و تصویر هنگام دریافت در دایرکتوری هایی با ساختار سلسله مراتبی طبقه بندی می شوند. به منظور مدیریت محتوا نیاز است هر کدام از فایل ها به چرخه های کاری از پیش تعریف شده برای هر گروه کاری در اتوماسیون تحویل داده شوند. برنامه پمپ فایل به همین منظور به طور پیوسته مسیر دایرکتورها را مونیتور و در هنگام مواجهه با فایل جدید کار تولید نسخه با کیفیت پایین و انتقال آن به اتوماسیون را انجام می دهد. •     تعريف انواع پروفایل های تنظیمات نحوه مونیتور کردن دایرکتوری های دربردارنده محتوا
 •     امکان تعريف الگوی های زمان بندي گوناگون برای اجراي پروفایل ها با تعریف فواصل زمانی
 •     مشاهده وضعیت کار (Task) ها در صف و تغییر اولویت انجام کارها توسط کاربر
 •     استخراج اتوماتیک و ثبت اطلاعات فنی فایل و لینک نمودن خودکار آن به فایل
 •     دايناميک بودن تعاریف و اعمال بلادرنگ پروفایل های تنظيمات پمپ فایل
 •     تعریف محدودیت روی پمپ کردن فایل ها از طریق اعمال فیلترینگ روی مشخصات فایل ها
 •     امکان تعریف مسیرهای هدف گوناگون متناسب با نسخه های گوناگون فایل
 •     ثبت و نگهداری تاریخچه وقایع مربوط به فعالیت های انجام شده روی فایل
 •     کنترل کیفیت فایل و قرنطینه نمودن فایل ها در صورت عدم احراز سلامت فایل
 •     ثبت تاریخچه رخدادهای نرم افزار به منظور ردیابی و رفع باگ های احتمالی
 •     استفاده از مکانیزم چند نخی در ارسال فایلها برای استفاده از تمامی منابع سیستم و افزایش سرعت
 • استخراج فریم های کلیدی تصویر و ساخت Thumbnail متحرک به منظور نمایش سریع سناریو •     تعريف انواع پروفایل های تنظیمات نحوه مونیتور کردن دایرکتوری های دربردارنده محتوا
 •     امکان تعريف الگوی های زمان بندي گوناگون برای اجراي پروفایل ها با تعریف فواصل زمانی
 •     مشاهده وضعیت کار (Task) ها در صف و تغییر اولویت انجام کارها توسط کاربر
 •     استخراج اتوماتیک و ثبت اطلاعات فنی فایل و لینک نمودن خودکار آن به فایل
 •     دايناميک بودن تعاریف و اعمال بلادرنگ پروفایل های تنظيمات پمپ فایل
 •     تعریف محدودیت روی پمپ کردن فایل ها از طریق اعمال فیلترینگ روی مشخصات فایل ها
 •     امکان تعریف مسیرهای هدف گوناگون متناسب با نسخه های گوناگون فایل
 •     ثبت و نگهداری تاریخچه وقایع مربوط به فعالیت های انجام شده روی فایل
 •     کنترل کیفیت فایل و قرنطینه نمودن فایل ها در صورت عدم احراز سلامت فایل
 •     ثبت تاریخچه رخدادهای نرم افزار به منظور ردیابی و رفع باگ های احتمالی
 •     استفاده از مکانیزم چند نخی در ارسال فایلها برای استفاده از تمامی منابع سیستم و افزایش سرعت
 • استخراج فریم های کلیدی تصویر و ساخت Thumbnail متحرک به منظور نمایش سریع سناریو •     تعريف انواع پروفایل های تنظیمات نحوه مونیتور کردن دایرکتوری های دربردارنده محتوا
 •     امکان تعريف الگوی های زمان بندي گوناگون برای اجراي پروفایل ها با تعریف فواصل زمانی
 •     مشاهده وضعیت کار (Task) ها در صف و تغییر اولویت انجام کارها توسط کاربر
 •     استخراج اتوماتیک و ثبت اطلاعات فنی فایل و لینک نمودن خودکار آن به فایل
 •     دايناميک بودن تعاریف و اعمال بلادرنگ پروفایل های تنظيمات پمپ فایل
 •     تعریف محدودیت روی پمپ کردن فایل ها از طریق اعمال فیلترینگ روی مشخصات فایل ها
 •     امکان تعریف مسیرهای هدف گوناگون متناسب با نسخه های گوناگون فایل
 •     ثبت و نگهداری تاریخچه وقایع مربوط به فعالیت های انجام شده روی فایل
 •     کنترل کیفیت فایل و قرنطینه نمودن فایل ها در صورت عدم احراز سلامت فایل
 •     ثبت تاریخچه رخدادهای نرم افزار به منظور ردیابی و رفع باگ های احتمالی
 •     استفاده از مکانیزم چند نخی در ارسال فایلها برای استفاده از تمامی منابع سیستم و افزایش سرعت
 • استخراج فریم های کلیدی تصویر و ساخت Thumbnail متحرک به منظور نمایش سریع سناریو