ماژول مدیریت ذخیره ساز

نرم افزار مديريت ذخيره ساز، سیستمی به منظور پشتیبانی از نحوه مدیریت و نگهداری فایل ها بر روی انواع ذخیره سازهای آنلاین ، نیرلاین و آفلاین می باشد . عدم مدیریت صحیح فایل ها از سویی موجب اتلاف فضای ذخیره سازی و پهنای باند ذخیره سازها و از سوی دیگر موجب بالارفتن احتمال از دست دادن فایل در هنگام بروز خرابی رو ذخیره سازها می شود.آپاسای به منظور پیشگیری از بروز مشکلات ماژول مدیریت ذخیره ساز را با قابلیت مدیریت سلسلسه مراتبی ذخیره ساز ها بر اساس الگوهای مختلف ذخیره سازی و انتقال فایل ها توسعه و ارائه داده است داده است. •     تعريف خط مشی های (Policy) انتقال فایل بر حسب فيلدهاي متاديتاي ، تاريخ مراجعه، تعداد مراجعه ، حجم ولوم
 •     اجرای عملیات مختلف روی فایل ها همچون کپي (Copy)، انتقال (Move) ،حذف (Delete) فایل
 •     اجرای چند عمل همزمان بر روی فایلها برای تهیه چندین نسخه پشتیبان (Replication)
 •     اجرای خط مشی ها با صدور دستور لازم از اتوماسیون همزمان با تغییر وضعیت محتوا در چرخه های کاری
 •     تغيير خودکار به دایرکتوری پشتیبان (Mirror) در صورت آفلاين شدن دایرکتوری اصلي
 •     انتخاب بهترین مسیر شبکه ای برای انتقال فایل به منظور استفاده بهینه از پهنای باند
 •     ثبت تاریخچه رخدادهای سیستم
 •     بازخورد مداوم وضعیت فایل بر روی ذخیره سازها به سیستم اتوماسیون
 •     ذخیره و بازیابی فایل ها بر روی LTO با فرمت استاندارد LTFS
 •     تولید کد یونیک نوار به صورت QR
 •     مشاهده مدیریت کارها (Task) در صف انتظار پشتیبان گیری روی LTO
 •     تغییر اولویت کارهای در حال انجام (Task) در صف به انتخاب کاربر •     تعريف خط مشی های (Policy) انتقال فایل بر حسب فيلدهاي متاديتاي ، تاريخ مراجعه، تعداد مراجعه ، حجم ولوم
 •     اجرای عملیات مختلف روی فایل ها همچون کپي (Copy)، انتقال (Move) ،حذف (Delete) فایل
 •     اجرای چند عمل همزمان بر روی فایلها برای تهیه چندین نسخه پشتیبان (Replication)
 •     اجرای خط مشی ها با صدور دستور لازم از اتوماسیون همزمان با تغییر وضعیت محتوا در چرخه های کاری
 •     تغيير خودکار به دایرکتوری پشتیبان (Mirror) در صورت آفلاين شدن دایرکتوری اصلي
 •     انتخاب بهترین مسیر شبکه ای برای انتقال فایل به منظور استفاده بهینه از پهنای باند
 •     ثبت تاریخچه رخدادهای سیستم
 •     بازخورد مداوم وضعیت فایل بر روی ذخیره سازها به سیستم اتوماسیون
 •     ذخیره و بازیابی فایل ها بر روی LTO با فرمت استاندارد LTFS
 •     تولید کد یونیک نوار به صورت QR
 •     مشاهده مدیریت کارها (Task) در صف انتظار پشتیبان گیری روی LTO
 •     تغییر اولویت کارهای در حال انجام (Task) در صف به انتخاب کاربر •     تعريف خط مشی های (Policy) انتقال فایل بر حسب فيلدهاي متاديتاي ، تاريخ مراجعه، تعداد مراجعه ، حجم ولوم
 •     اجرای عملیات مختلف روی فایل ها همچون کپي (Copy)، انتقال (Move) ،حذف (Delete) فایل
 •     اجرای چند عمل همزمان بر روی فایلها برای تهیه چندین نسخه پشتیبان (Replication)
 •     اجرای خط مشی ها با صدور دستور لازم از اتوماسیون همزمان با تغییر وضعیت محتوا در چرخه های کاری
 •     تغيير خودکار به دایرکتوری پشتیبان (Mirror) در صورت آفلاين شدن دایرکتوری اصلي
 •     انتخاب بهترین مسیر شبکه ای برای انتقال فایل به منظور استفاده بهینه از پهنای باند
 •     ثبت تاریخچه رخدادهای سیستم
 •     بازخورد مداوم وضعیت فایل بر روی ذخیره سازها به سیستم اتوماسیون
 •     ذخیره و بازیابی فایل ها بر روی LTO با فرمت استاندارد LTFS
 •     تولید کد یونیک نوار به صورت QR
 •     مشاهده مدیریت کارها (Task) در صف انتظار پشتیبان گیری روی LTO
 •     تغییر اولویت کارهای در حال انجام (Task) در صف به انتخاب کاربر